E-Sport Bijak dalam Kurikulum Merdeka

Oleh : Asmi Yuriana Dewi, M.Pd. (Guru SMAN 11 Padang) Kurikulum merdeka mengharapkan satuan pendidikan menyediakan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan minat, bakat, dan potensi yang dimiliki secara optimal.